Tremanormen - Alimentatie

Alimentatieberekeningen worden in echtscheidingszaken door de meeste rechtbanken wel gevraagd, maar slechts enkele arrondissementen maken er ook daadwerkelijk gebruik van. Via deze pagina's wordt de alimentatie berekening mogelijk gemaakt op basis van het rapport alimentatienormen (Tremarapport) en haar periodieke bijlagen, zoals die worden gepubliceerd op www.nvvr.org en op www.rechtspraak.nl, Door Mr. J.G. Luiten (rechtbank Arnhem),voorzitter Mr. E.J. Davids (rechtbank Zutphen), secretaris S. van Eijk (rechtbank Zutphen), ambtelijk secretaris p/a rechtbank Zutphen Postbus 9008 7200 GJ Zutphen tel. 0575-593 500 fax. 0575-593 660.

Hiermee wordt het mogelijk om een goed beeld te scheppen van waar partijen financieel aan toe zijn.

De rekenmodule is na 2017 niet meer verder doorontwikkeld en is derhalve niet meer benaderbaar.